ddeikn

Za definiciju ddeikn, molimo posjetite ovdje.