damnedests

Za definiciju damnedests, molimo posjetite ovdje.