damanka

Za definiciju damanka, molimo posjetite ovdje.