cookstoves

  • na.Ameriken kwit ak dife [] benwa
  • WebKwit recho
n.
1.
yon recho ki te itilize pou l kwit, as distinct from yon fèt pou chofe yon chanm
2.
yon recho pòtatif te itilize pou kwit sou vwayaj ywityèm anplasman