coexerted

Za definiciju coexerted, molimo posjetite ovdje.