burgraves

  • n.(Médiéval), kòmandan an chèf nan kapital Yougoslav la, Vil (rasyal)
  • WebRich, Burgrave
n.
1.
militè gouvènè nan yon lavil, osinon nan castle 12 nan klas 11yèm - ak 13 Almay klas 11yèm syèk la
n.
1.
the military governor of a town or castle in 12 th- and 13 th- century Germany