bulford

Za definiciju bulford, molimo posjetite ovdje.