brinkmanships

Za definiciju brinkmanships, molimo posjetite ovdje.