billr

Za definiciju billr, molimo posjetite ovdje.