ata

Izgovor:  US  UK [ˈætə]
  • abbr.(= Avyon transpò ksilyè) ksilyè de lè
  • WebAsosyasyon nan Etazini nan tradiksyon (Traducteurs asosiyasyon Ameriken), Asosyasyon transpò (avyon transpò asosyasyon), ATA (atmosfè absoli)
abbr.
1.
(= Avyon transpò Auxiliaires)
2.
(= Avyon transpò asosyasyon (nan Amerik la))
abbr.
1.
(= Air Transport Auxiliary) 
2.
(= Air Transport Association ( of America))