apocarpies

Za definiciju apocarpies, molimo posjetite ovdje.