ainov

Za definiciju ainov, molimo posjetite ovdje.