aglmu

Za definiciju aglmu, molimo posjetite ovdje.