aghilt

Za definiciju aghilt, molimo posjetite ovdje.