afirty

Za definiciju afirty, molimo posjetite ovdje.