affixations

Za definiciju affixations, molimo posjetite ovdje.