aenpt

Za definiciju aenpt, molimo posjetite ovdje.