addetw

Za definiciju addetw, molimo posjetite ovdje.