abeggr

Za definiciju abeggr, molimo posjetite ovdje.