abbers

Za definiciju abbers, molimo posjetite ovdje.