waasmunster

  • WebWasimingsiteer; בלגיה
אירופה >> בלגיה >> Waasmunster
Europe >> Belgium >> Waasmunster

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלwaasmunster. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלwaasmunster באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלwaasmunster באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלwaasmunster. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוwaasmunster. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורwaasmunster מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלwaasmunster. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלwaasmunster: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםwaasmunster. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלwaasmunster במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלwaasmunster, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהwaasmunster באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-waasmunster, מילים באנגלית המכילותwaasmunster, ומילים באנגלית המופיעות עםwaasmunster.