swipp

לקבלת הגדרה של swipp, נא בקר כאן.

  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: swipp
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל swipp, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב swipp, מילים באנגלית המכילים swipp או מילים באנגלית עם swipp
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של swipps  swip  w  wi  p  p

  • בהתבסס על swipp, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  sw  wi  ip  pp
  • למצוא מילים באנגלית החל עם swipp על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלswipp. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלswipp באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלswipp באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלswipp. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוswipp. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורswipp מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלswipp. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלswipp: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםswipp. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלswipp במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלswipp, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהswipp באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-swipp, מילים באנגלית המכילותswipp, ומילים באנגלית המופיעות עםswipp.