plaidy

לקבלת הגדרה של plaidy, נא בקר כאן.

אירופה >> בריטניה >> Plaidy
Europe >> United Kingdom >> Plaidy
 • ארגון מחדש של המילה האנגלית: plaidy
 • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
 • מילים באנגלית המכיל plaidy, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
 • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב plaidy, מילים באנגלית המכילים plaidy או מילים באנגלית עם plaidy
 • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של :  p  plaid  plaidy  la  laid  a  ai  aid  id  dy  y
 • בהתבסס על plaidy, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
 • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  pl  la  ai  id  dy
 • למצוא מילים באנגלית החל עם plaidy על-ידי אות הבאה
 • אנגלית-מילים המתחילות ב plaidy :
  plaidy 
 • מילים באנגלית המכילים plaidy :
  plaidy 
 • מילים באנגלית עם plaidy :
  plaidy 

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלplaidy. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלplaidy באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלplaidy באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלplaidy. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוplaidy. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורplaidy מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלplaidy. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלplaidy: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםplaidy. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלplaidy במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלplaidy, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהplaidy באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-plaidy, מילים באנגלית המכילותplaidy, ומילים באנגלית המופיעות עםplaidy.