literate

הגייה:  US [ˈlɪt(ə)rət] UK ['lɪt(ə)rət]
  • adj.היכולת לקרוא ולכתוב; תרבות של
  • n.אדם קרוא וכתוב; ישנם אנשים מלומדים
  • Webאוריינות הקריאה; היכולת לקרוא ולכתוב; כדי לקרוא
adj.
1.
היכולת לקרוא ולכתוב
2.
בעל ידע טוב של ספרות
3.
יש הבנה טובה של נושא מסוים