galaxy

הגייה:  US [ˈɡæləksi] UK ['ɡæləksi]
  • n.גלקסיות; הגלקסיה; הגלקסיה; גיבורים
  • Webגלקסי; מזל; קבוצתו LA גלקסי
n.
1.
קבוצת גדולים במיוחד של הכוכבים והפלנטות; בקבוצה גדולה של הכוכבים והפלנטות כדור הארץ והשמש שלנו מהווים חלק
2.
מספר גדול של אנשים מפורסמים