echoe

לקבלת הגדרה של echoe, נא בקר כאן.

  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: echoe
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל echoe, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב echoe, מילים באנגלית המכילים echoe או מילים באנגלית עם echoe
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של echoee  ech  echo  ch  cho  h  ho  hoe  oe  e

  • בהתבסס על echoe, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  ec  ch  ho  oe
  • למצוא מילים באנגלית החל עם echoe על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלechoe. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלechoe באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלechoe באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלechoe. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוechoe. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורechoe מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלechoe. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלechoe: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםechoe. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלechoe במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלechoe, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהechoe באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-echoe, מילים באנגלית המכילותechoe, ומילים באנגלית המופיעות עםechoe.