clock

הגייה:  US [klɑk] UK [klɒk]
  • n.שעון
  • v.להגיע (אחד זמן או מהירות); המדידה... הערה מהירות; לזהות
  • Webשעון; זמן; אות השעון
n.
1.
אובייקט זה מציג את הזמן. האובייקט כמו שעון. זה מה שאתה לובש על היד שלך נקרא שעון. שעונים יש גם רקע נקרא פנים עם הידיים על השעות והדקות, או הם שעונים דיגיטלי המראים את השעה כערכה של מספרים. אתה אומר שעון הוא איטי כאשר זה מראה שעה שהיא מוקדם יותר לשעה הנכונה. אתה אומר שזה מהיר כאשר זה מראה זמן מאוחר יותר הזמן הנכון
v.
1.
לנסוע במהירות מסוימת במרוץ; כדי למדוד או להקליט את המהירות ב אשר אדם או רכב נוסע
2.
לפגוע במישהו
3.
לב מישהו