cdekot

לקבלת הגדרה של cdekot, נא בקר כאן.


דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלcdekot. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלcdekot באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלcdekot באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלcdekot. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוcdekot. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורcdekot מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלcdekot. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלcdekot: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםcdekot. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלcdekot במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלcdekot, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהcdekot באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-cdekot, מילים באנגלית המכילותcdekot, ומילים באנגלית המופיעות עםcdekot.