bias

הגייה:  US [ˈbaɪəs] UK ['baɪəs]
  • adv.חלקי
  • n.הטיה הסטייה; מוזר; העדפה
  • v.דעה קדומה; ומוחצן לבצע הטיה
  • adj.מלוכסנות; ""
  • Webשיעורי עזיבה; שגיאות; נטאי
v.
1.
להשפיע על מישהו ' s דעות, החלטות, וכו '. כך הם מתנהגים או חושבים בצורה לא הוגנת; לעשות משהו יש עניין מיוחד או נטייה, לעתים קרובות באופן לא הוגן
n.
1.
הגישה שיש לך אתה מתיייחס? אל מישהו בצורה לא הוגנת או שונה מהדרך שבה את מתייחסת לאנשים אחרים; עניין מיוחד או יכולת מסוים, או נטייה מסוימת
2.
הקצה של חתיכת בד לחתוך בזווית קלה של הסיבים