baiano

 • Web. באיאנו ג'וניור; Bayianuo; יאן Dachen פולחן ANU
 • ארגון מחדש של המילה האנגלית: baiano
 • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
 • מילים באנגלית המכיל baiano, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
 • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב baiano, מילים באנגלית המכילים baiano או מילים באנגלית עם baiano
 • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של :  b  ba  baiano  a  ai  aia  a  an  no
 • בהתבסס על baiano, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
 • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  ba  ai  ia  an  no
 • למצוא מילים באנגלית החל עם baiano על-ידי אות הבאה
 • אנגלית-מילים המתחילות ב baiano :
  baiano 
 • מילים באנגלית המכילים baiano :
  baiano 
 • מילים באנגלית עם baiano :
  baiano 

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלbaiano. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלbaiano באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלbaiano באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלbaiano. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוbaiano. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורbaiano מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלbaiano. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלbaiano: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםbaiano. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלbaiano במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלbaiano, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהbaiano באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-baiano, מילים באנגלית המכילותbaiano, ומילים באנגלית המופיעות עםbaiano.