bag

הגייה:  US [bæɡ] UK [bæɡ]
  • n.ארנק; שקיות; שקיות ניילון כיס
  • v.... ארוז בתוך שקית, לתפוס והניקוד; preemption
  • Webשקית; ילקוטים בתרמיל
n.
1.
מיכל עשוי נייר, פלסטיק או בד, משמש נושא או לאחסן דברים; הדברים בתוך שקית, או הסכום שהוא מכיל; מזוודה או מיכל דומה שבו אתה נושא בגדים ודברים אחרים שעליך כאשר אתה נוסע; מיכל המשתמשת מישהו, במיוחד אישה, לשאת דברים אישיים קטנים
2.
מילה מעליב לאישה, במיוחד אחד מבוגר
v.
1.
לשים דברים לתוך שקיות
2.
להביא משהו. לפני אנשים אחרים לקחת את זה
3.
לתפוס ולהרוג את חיה אתם צדים
4.
אם תיק בגדים, הם הופכים נמתח, נראה רחב