backpack

הגייה:  US [ˈbækˌpæk] UK ['bæk.pæk]
  • n.תרמיל גב; תרמילים
  • v.תרמילאות
  • Webתרמיל גב; תיקים; תיק בית הספר
n.
1.
שקית גדולה אתה לשאת על הגב, במיוחד כאשר אתה הולך לטפס או הליכה
2.
תיק אתה לשאת על הגב, נהגו לשאת ספרים, ציוד לבית הספר או חפצים אישיים