akkastugan

לקבלת הגדרה של akkastugan, נא בקר כאן.

אירופה >> שוודיה >> Akkastugan
Europe >> Sweden >> Akkastugan

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלakkastugan. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלakkastugan באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלakkastugan באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלakkastugan. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוakkastugan. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורakkastugan מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלakkastugan. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלakkastugan: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםakkastugan. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלakkastugan במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלakkastugan, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהakkastugan באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-akkastugan, מילים באנגלית המכילותakkastugan, ומילים באנגלית המופיעות עםakkastugan.