ahkr

  • Webאוהב מכוניות
  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: ahkr
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל ahkr, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב ahkr, מילים באנגלית המכילים ahkr או מילים באנגלית עם ahkr
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של ahkra  ah  h  k  r

  • בהתבסס על ahkr, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  ah  hk  kr
  • למצוא מילים באנגלית החל עם ahkr על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלahkr. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלahkr באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלahkr באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלahkr. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוahkr. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורahkr מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלahkr. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלahkr: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםahkr. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלahkr במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלahkr, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהahkr באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-ahkr, מילים באנגלית המכילותahkr, ומילים באנגלית המופיעות עםahkr.