abdenn

לקבלת הגדרה של abdenn, נא בקר כאן.

  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: abdenn
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל abdenn, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב abdenn, מילים באנגלית המכילים abdenn או מילים באנגלית עם abdenn
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של abdenna  ab  abd  b  de  den  e  en

  • בהתבסס על abdenn, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  ab  bd  de  en  nn
  • למצוא מילים באנגלית החל עם abdenn על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלabdenn. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלabdenn באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלabdenn באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלabdenn. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוabdenn. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורabdenn מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלabdenn. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלabdenn: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםabdenn. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלabdenn במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלabdenn, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהabdenn באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-abdenn, מילים באנגלית המכילותabdenn, ומילים באנגלית המופיעות עםabdenn.