wetlan

برای تعریف wetlan لطفا اینجا.

  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: wetlan
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • wetlan با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با wetlan, کلمات انگلیسی است که شامل wetlan یا کلمات انگلیسی با wetlan
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از wetlanw  we  wet  e  et  t  tl  la  lan  a  an

  • در wetlan تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  we  et  tl  la  an
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با wetlan شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای wetlan ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل wetlan را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ wetlan در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب wetlan را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با wetlan دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای wetlan نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از wetlan. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه wetlan: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل wetlan. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی wetlan در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از wetlan ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که wetlan واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با wetlan ، کلمات انگلیسی که شامل wetlan و کلمات انگلیسی که با wetlan پایان می یابد ، فهرست می کنیم.