versicular

  • Webشعر بود

این صفحه برای توضیح معنای versicular ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل versicular را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ versicular در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب versicular را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با versicular دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای versicular نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از versicular. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه versicular: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل versicular. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی versicular در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از versicular ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که versicular واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با versicular ، کلمات انگلیسی که شامل versicular و کلمات انگلیسی که با versicular پایان می یابد ، فهرست می کنیم.