urat

برای تعریف urat لطفا اینجا.

  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: urat
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • urat با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با urat, کلمات انگلیسی است که شامل urat یا کلمات انگلیسی با urat
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از uratur  ura  r  rat  a  at  t

  • در urat تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  ur  ra  at
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با urat شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای urat ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل urat را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ urat در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب urat را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با urat دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای urat نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از urat. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه urat: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل urat. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی urat در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از urat ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که urat واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با urat ، کلمات انگلیسی که شامل urat و کلمات انگلیسی که با urat پایان می یابد ، فهرست می کنیم.