trisector

تلفظ:  US [traɪ'sektə] UK [traɪ'sektə]
  • n.سه نقطه; سه قطعه; "چند" Trisection
  • Webسه موقعيت; خطوط trisecting; Trisector

این صفحه برای توضیح معنای trisector ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل trisector را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ trisector در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب trisector را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با trisector دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای trisector نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از trisector. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه trisector: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل trisector. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی trisector در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از trisector ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که trisector واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با trisector ، کلمات انگلیسی که شامل trisector و کلمات انگلیسی که با trisector پایان می یابد ، فهرست می کنیم.