telluriums

برای تعریف telluriums لطفا اینجا.


این صفحه برای توضیح معنای telluriums ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل telluriums را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ telluriums در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب telluriums را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با telluriums دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای telluriums نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از telluriums. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه telluriums: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل telluriums. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی telluriums در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از telluriums ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که telluriums واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با telluriums ، کلمات انگلیسی که شامل telluriums و کلمات انگلیسی که با telluriums پایان می یابد ، فهرست می کنیم.