refor

  • Webبودجه و اضافی. پرداخت و اضافی; سیستم فرهنگی
  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: refor
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • refor با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با refor, کلمات انگلیسی است که شامل refor یا کلمات انگلیسی با refor
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از reforr  re  ref  e  ef  f  for  or  r

  • در refor تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  re  ef  fo  or
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با refor شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای refor ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل refor را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ refor در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب refor را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با refor دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای refor نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از refor. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه refor: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل refor. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی refor در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از refor ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که refor واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با refor ، کلمات انگلیسی که شامل refor و کلمات انگلیسی که با refor پایان می یابد ، فهرست می کنیم.