osmington

برای تعریف osmington لطفا اینجا.

اروپا >> پادشاهی متحده >> Osmington
Europe >> United Kingdom >> Osmington

این صفحه برای توضیح معنای osmington ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل osmington را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ osmington در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب osmington را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با osmington دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای osmington نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از osmington. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه osmington: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل osmington. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی osmington در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از osmington ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که osmington واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با osmington ، کلمات انگلیسی که شامل osmington و کلمات انگلیسی که با osmington پایان می یابد ، فهرست می کنیم.