octillions

  • num.میلیون، هشت بار قدرت بریتانیا [قدرت]; هزاران نه قدرت [قدرت]
  • Webهزار نفر; هزاران ام-16; هزاران میلیارد
n.
1.
برابر تعداد به 10 نوشته شده به عنوان 1 از 27 ریشه
2.
برابر تعداد به 10 نوشته شده به عنوان 1 از 48 ریشه
n.
1.
the number equal to 10 written as 1 followed by 27 zeros 
2.
the number equal to 10 written as 1 followed by 48 zeros 

این صفحه برای توضیح معنای octillions ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل octillions را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ octillions در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب octillions را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با octillions دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای octillions نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از octillions. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه octillions: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل octillions. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی octillions در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از octillions ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که octillions واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با octillions ، کلمات انگلیسی که شامل octillions و کلمات انگلیسی که با octillions پایان می یابد ، فهرست می کنیم.