methamphetamines

تلفظ:  US [ˌmɛθæm'fɛtəminz] UK [ˌmeθæm'fetəmi:nz]
  • n.P propylamine; متیل ایزوپروپیل آمین; مت آمفتامین
  • Webمتیل آمفتامین; یخ که ریش بز Jian; افدرین
n.
1.
مشتق از محرك هاي غیر قانونی به عنوان دارو استفاده می شود.

این صفحه برای توضیح معنای methamphetamines ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل methamphetamines را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ methamphetamines در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب methamphetamines را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با methamphetamines دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای methamphetamines نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از methamphetamines. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه methamphetamines: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل methamphetamines. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی methamphetamines در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از methamphetamines ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که methamphetamines واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با methamphetamines ، کلمات انگلیسی که شامل methamphetamines و کلمات انگلیسی که با methamphetamines پایان می یابد ، فهرست می کنیم.