medd

  • Webکد نام; تشکیل فن آوری؛ پزشکی
  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: medd
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • medd با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با medd, کلمات انگلیسی است که شامل medd یا کلمات انگلیسی با medd
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از meddm  me  med  e  ed

  • در medd تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  me  ed  dd
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با medd شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای medd ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل medd را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ medd در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب medd را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با medd دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای medd نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از medd. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه medd: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل medd. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی medd در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از medd ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که medd واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با medd ، کلمات انگلیسی که شامل medd و کلمات انگلیسی که با medd پایان می یابد ، فهرست می کنیم.