maraba

  • Webمالابار; Malabashi; گنج های مالایی
جنوب امریکا >> برزیل >> Maraba
South America >> Brazil >> Maraba

این صفحه برای توضیح معنای maraba ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل maraba را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ maraba در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب maraba را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با maraba دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای maraba نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از maraba. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه maraba: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل maraba. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی maraba در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از maraba ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که maraba واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با maraba ، کلمات انگلیسی که شامل maraba و کلمات انگلیسی که با maraba پایان می یابد ، فهرست می کنیم.