linse

برای تعریف linse لطفا اینجا.

  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: linse
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • linse با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با linse, کلمات انگلیسی است که شامل linse یا کلمات انگلیسی با linse
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از linseli  lin  lins  in  ins  s  se  e

  • در linse تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  li  in  ns  se
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با linse شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای linse ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل linse را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ linse در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب linse را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با linse دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای linse نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از linse. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه linse: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل linse. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی linse در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از linse ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که linse واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با linse ، کلمات انگلیسی که شامل linse و کلمات انگلیسی که با linse پایان می یابد ، فهرست می کنیم.