gami

  • Webتابستان کوچک; موسسه آلومینیوم-منیزیم Guiyang; هان
  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: gami
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • gami با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با gami, کلمات انگلیسی است که شامل gami یا کلمات انگلیسی با gami
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از gamig  gam  a  am  ami  m  mi

  • در gami تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  ga  am  mi
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با gami شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای gami ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل gami را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ gami در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب gami را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با gami دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای gami نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از gami. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه gami: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل gami. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی gami در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از gami ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که gami واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با gami ، کلمات انگلیسی که شامل gami و کلمات انگلیسی که با gami پایان می یابد ، فهرست می کنیم.