eertvv

برای تعریف eertvv لطفا اینجا.


این صفحه برای توضیح معنای eertvv ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل eertvv را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ eertvv در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب eertvv را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با eertvv دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای eertvv نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از eertvv. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه eertvv: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل eertvv. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی eertvv در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از eertvv ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که eertvv واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با eertvv ، کلمات انگلیسی که شامل eertvv و کلمات انگلیسی که با eertvv پایان می یابد ، فهرست می کنیم.