concatenation

تلفظ:  US [kənˌkætəˈneɪʃ(ə)n] UK [kən.kætə'neɪʃ(ə)n]
  • n.مجموعه ای از اشیاء مرتبط (یا رویدادها)
  • Webسری; اتصال; کن

این صفحه برای توضیح معنای concatenation ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل concatenation را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ concatenation در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب concatenation را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با concatenation دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای concatenation نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از concatenation. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه concatenation: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل concatenation. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی concatenation در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از concatenation ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که concatenation واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با concatenation ، کلمات انگلیسی که شامل concatenation و کلمات انگلیسی که با concatenation پایان می یابد ، فهرست می کنیم.
A (a) - B (b) - C (c) - D (d) - E (e) - F (f) - G (g) - H (h) - I (i) - J (j) - K (k) - L (l) - M (m) - N (n) - O (o) - P (p) - Q (q) - R (r) - S (s) - T (t) - U (u) - V (v) - W (w) - X (x) - Y (y) - Z (z)